Γαλάζια σημαία για το Silva Beach

Γαλάζια σημαία για το Silva Beach

Η παραλία του Silva Beach έχει αναγνωριστεί για την εξαιρετική ποιότητα του θαλασσινού νερού, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την οργάνωση της παραλίας, τις διαδικασίες ασφαλείας για τους λουόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γαλάζια σημαία για το Silva Beach

Η "Γαλάζια Σημαία" είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας που υλοποιείται κάθε χρόνο από το 1987. Για να λάβει μια παραλία "Γαλάζια Σημαία", δεν αρκεί μόνο να παρέχει μια εξαιρετική ποιότητα  υδάτων για τους λουόμενους, αλλά πρέπει να συμμορφώνεται με επιπλέον 33 κριτήρια σχετικά με την καθαριότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση και την οργάνωση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες για τους επισκέπτες, καθώς και την προστασία της φύσης, την ακτή και την παράκτια ζώνη. 

Τα τουριστικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο, θεωρούν τη "Γαλάζια Σημαία", ως ένα βασικό παράγοντα για την επιλογή και την οργάνωση ενός τουριστικού προορισμού διακοπές.